Faktuelle oplysninger om advokatkontoret:

Advokatfirmaet har eksisteret siden 1983, og har også meget stor og bred erfaring med andre sager end børnesager. Ring og hør nærmere.

Advokatfirmaet er en enkeltmandsvirksomhed - cvr.nr. 18 25 95 75.

Advokatfirmaet har tegnet advokatansvars- og garantiforsikring gennem CNA Insurance Company Ltd., police nr. DKFL011200.

Beskikkelse:

Som advokat er jeg beskikket af Justitsministeriet.

Såfremt jeg påtager mig sager, hvor jeg kræver individuel honorering, tilsendes forinden jeg påtager mig sagen ordrebekræftelse med besked om honorar.

Hvidvaskningsregler: - gælder ikke i sager, hvor det offentlige betaler mit honorar

Advokatfirmaet er, i lighed med andre danske advokatvirksomheder, underlagt reglerne om hvidvaskning, der har til formål at forebygge hvidvaskning og finansiering af terrorisme.

Som følge heraf er advokatfirmaet i henhold til hvidvaskningsloven bl.a. forpligtet til at indhente og opbe-vare oplysninger om vore klienters identitet i alle sager, der indeholder økonomiske transaktioner, hvorfor klienter i sådanne sager vil blive afkrævet billedlegitimation samt adresseoplysninger.

Forside